Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 11 2017

6353 357e 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viagazda gazda
8208 918b 500
Tu nie chodzi o to, czy ktoś się zmieni, czy to zrobił to tylko raz, czy po pijaku, inne cuda wianki. Tu chodzi po prostu o fakt, że ktoś zdeptał Was i  to w co wierzyliście. Nieważne, że wczoraj było miło, nieważne, że tyle było wspólnych planów, nieważne że półka z Ikei stoi nierozpakowana i czeka na skręcenie, że bilety do kina kupione na poniedziałek. Jedyne co trzeba zrobić w tej sprawie to poszukać resztek szacunku do samego siebie, wstać, pokazać środkowy palec i powiedzieć NIE.
Reposted fromwaflova waflova viaaksamitt aksamitt

July 30 2017

Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viasilence89 silence89
5751 f9bd
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viawiksz wiksz
Mam wrażenie, że kiedyś siądę i zacznę się śmiać, jak mogłam tak po prostu zmarnować część życia, z której teraz nic nie mam.
Reposted fromasiiieek asiiieek viaromantycznosc romantycznosc
3390 523c 500
0724 07b2 500

nock-nock-nock:

Tom Kondrat

"iceland <5.5h"

6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaszydera szydera
A później wchodzi taki człowiek do Twojego życia. Robisz mu miejsce i razem zaczynacie tworzyć jedność. Aż pewnego razu, następuje znienacka to wielkie bum. I ów człowiek rozpierdala wszystko. Doszczętnie. Tak że niczego nie można już odbudować. Jakby nigdy nic, jakby tak właśnie miało być. Bez żadnych skrupułów.
— D. Sawa
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viaszydera szydera

teatattoo:

NOTHING BETTER THAN SHOWERING AND PUTTING ON A BIG TSHIRT AND GETTING INTO BED WITH CLEAN SHEETS LITERALLY NOTHING DON’T FIGHT ME ON THIS

Reposted fromfreshtaehyung freshtaehyung viaschaaf schaaf
5201 8d65 500
Reposted frompiehus piehus viacoeurina coeurina
1131 fb18
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viacoeurina coeurina

July 19 2017

1576 1bd3
Reposted fromnyaako nyaako viaoutline outline
6976 eb7c 500
Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers viadzony dzony

July 17 2017

8590 bcf5 500

dulce-muse:

I’m fucking choking on easy mac

Reposted fromHeydrichMuller HeydrichMuller viawarkocz warkocz
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazabka zabka


Waiting till next Sunday night like
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viaFarbnebel Farbnebel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl