Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 07 2017

2895 0a51 500
Reposted fromkimik kimik viajointskurwysyn jointskurwysyn
9158 9044 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viamyceline myceline

July 02 2017

7608 f6d1
Reposted fromAmaya-chan Amaya-chan viawarkocz warkocz
6296 7a0a
Reposted fromdhamma dhamma viagdziejestola gdziejestola

punsicle:

have you ever stayed up late with someone texting or chatting and known as the hours ticked by that you’d be ridiculously tired in the morning but it didnt matter because it was really fun and totally worth losing sleep over just to laugh with someone and enjoy their company maybe and then the next day you keep tiredly recalling how much fun it was while you’re falling asleep in class and that makes it not so bad that you’re tired anymore

3926 a017
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viahope hope

July 01 2017

I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami -Przygoda z owcą
3822 3c14
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaoutline outline
2482 6e3e 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaoutline outline
2081 dc84 500
Reposted fromtwice twice viagdziejestola gdziejestola

June 29 2017

3899 872c 500
Platten(spieler)kommode
Reposted fromsommteck sommteck viaciarka ciarka

June 27 2017

5319 f7e4 500
Reposted fromsexygoodies sexygoodies viaPicki91 Picki91
prince-dybala

that feeling when you’re putting your makeup on and see yourself transform from 1 to a solid 1.5

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
Jeśli zdecydujesz się kiedykolwiek odejść od kogoś nie zapomnij o tym aby się z nim pożegnać. I bez względu na to co łączyło Cię z tym człowiekiem, nie uciekaj bez słowa. Nikt z nas nie zasługuje na takie zakończenie.
Gdy emocje już opadną, miej odwagę spojrzeć prawdzie w oczy nim odejdziesz na zawsze.
— Włóczęga
Reposted fromhormeza hormeza viabanshe banshe

saudi-thrill:

If it comes, let it.
If it goes, let it.

Reposted fromerial erial viaathlin athlin

June 23 2017

8946 0d36
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaorphanblack orphanblack
6063 fbdf 500
soup navigation
Reposted fromnerdanel nerdanel viaathlin athlin

tuaari:

current mood: I need to explore a deep misty forest very far away

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viafelicka felicka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl