Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 08 2018

traktujesz ich jakby
mieli takie serce jak ty
ale nie każdy potrafi być tak
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę
widzisz jacy
mogliby być
dajesz i dajesz aż
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę

mleko i miód

(via

deficytuczuc

)

Reposted fromczarnycukier czarnycukier
3892 e85c 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszydera szydera
0514 3a75 500
Reposted fromidiod idiod vialekkaprzesada lekkaprzesada
Każde nieszczęście musi być podstawą nowej siły.
— Witkacy
9307 7972
Reposted fromkarahippie karahippie vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 13 2018

7971 7708 500
Reposted fromoll oll viabanshe banshe
9589 a384 500
Reposted fromgrobson grobson viarudaizia rudaizia
9868 588a 500
Reposted fromsarkastyczna sarkastyczna viapoppyseed poppyseed
8236 d756 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viarudaizia rudaizia
8008 13c3
Reposted fromretro-girl retro-girl viagarter garter

October 08 2018

8365 2b66 500
metalhead son
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viabanshe banshe
3955 3c32 500
Reposted fromcoolwaifu coolwaifu viawiksz wiksz
1025 596e
Reposted from0 0 viawiksz wiksz
7784 d088 500
nagłówek na sobotę (1928)
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialekkaprzesada lekkaprzesada

October 06 2018

1403 c031
Reposted fromjohnkeats johnkeats viawarkocz warkocz
4681 06a3
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl